Landsbyrådet, hvad er det for en størrelse?

Landsbyrådet repræsenterer dig som borger i Skivholme Sogn. Rådet benyttes som talerør og kommunikationskanal over for politikere, journalister, borgergrupper, foreninger og udvalg. Det er herigennem borgernes mening kan høres og hjælp kan hentes til at udfolde en sag, udvikle på nye tiltag, og udbrede meninger. Derfor er det også vigtigt, at rådet har fingeren på pulsen, og til stadighed tænker på, hvad borgerne ønsker og bringe det i spil. Lige præcis derfor, er det også vigtigt at borgerne giver lyd og er i dialog med Landbyrådet.

Her spiller de digitale medier en stor rolle, idet her er mulighed for at bringe mange borgere i dialog og kommunikere bred ud imens sagen er aktuel. Nutidens tendens er, at man skal være hurtig på aftrækkeren og reagere, hvis man vi nå at have indflydelse og netop dette forsøger Landsbyrådet at leve op til. Man kan altid skrive til landsbyrad@gmail.com og komme i dialog.

Landsbyrådet tager sager op og arbejder med dem. Det kan være at pynte området op, sikre en god udvikling og arbejde med landsbypolitik. Forsøge at ændre beslutninger, som vi finder uhensigtsmæssige for borgerne og påvirker området negativt f.eks. da skolens overbygning var i fare, da Midt Trafik tog en del daglige linjer fra vores bus nr. 112, A26 foresloges ændret til en motortrafikvej, muligheder for delebil-ordning osv.


Skivholme Sogn består af et par mindre byer og et større opland. Herskind, Skivholme og Herskind Hede, og her bor godt 1.200 mennesker. Borgerne har for mange år tilbage valgt at lave ét samlet Landsbyråd, der skal varetage borgernes interesser for hele vores Sogn. Og hvert år er der valg i forbindelse med årsmødet, og nye borgere kan stille op og lade sig vælge. På den måde sker der en løbende udskiftning i de personer, der vælges ind, og det sikrer at flere borgere kan komme til at påvirke udviklingen og de beslutninger, der tages.

Årsmødet holdes hvert år og her gennemføres valg af repræsentanter i Landsbyrådet. Herudover fremvises en økonomisk rapport over Landbyrådets beskedne midler, hvilke ikke andrager ret meget, da indtægter udelukkende består af fondsmidler, sponsorater, pengegaver og lidt penge for salg af kaffe og mad ved arrangementer.

Der fremlægges en årsrapport, der fortæller om alle de aktiviteter og tiltag som rådet har gennemført i årets løb. Samtidig spørges de fremmødte borgere om, hvorvidt de har gode ideer til, hvad rådet bør/kan arbejde med i det nye år – og rådet fremviser sine egne tanker om, hvad man ønsker at arbejde med.

Læs referater fra Landsbyrådsmøderne på herskindsigt.dk under menupunktet ”Foreninger”, og det vil give dig et godt billede af emner og områder, som har været og er i spil for øjeblikket.


En opfordring er at komme og deltage i Årsmødet hvert år i februar eller marts måned, da du her kan komme med ideer til nye tiltag og emner som rådet bør/kan arbejde med.

Med venlig hilsen
Landsbyrådet for Herskind, Skivholme og Herskind Hede.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s