Borgermøde om Herskinddistriktet


Landsbyrådet kalder Herskind, Skivholme og Herskind Hede til borgermøde
om Herskinddistriktet ved kommuneplan 21


Paradigmeskifte kalder byrødderne det, når de spørger høfligt, om vi selv vil være med til at skrive vores egen historie om, hvem vi er på nuværende tidspunkt og hvem vi gerne vil blive til. De er kommet med et bud og kunne godt tænke sig, at vi udbygger og uddyber fortællingen. Se opstarten af fortællingen her: https://skanderborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/34#/8889

Kom og hjælp os med at fortælle hvem vi er, hvad vi lægger vægt på og hvem vi gerne vil blive til de næste åringer. Vi snakker om det i fællesskab og sætter retning for vores Herskinddistrikt. Det er ikke kommunen, der skal sige, hvem vi er – det kan vi godt selv finde ud af at fortælle dem. Så det gør vi sammen
Mandag den 21. Juni kl. 19.30
i Herskind forsamlingshus

Vi skal forberede høringssvar til Skanderborg kommune, hvor både Landsbyrådet Herskind, Skivholme og Herskind Hede kan indsende høringssvar ligesom alle andre kan give sit besyv med som privatperson, erhvervsdrivende, forening osv. https://skanderborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/34#/10200


Alle er velkommen og kan man ikke komme på datoen er man velkommen til at kontakte Landsbyrådet på anden måde og forhøre sig om sagen.


På Landsbyrådets vegne Aviaja Dahl Kilt (mobil 2061 0110) Anna Margrethe Kristensen (mobil 5358 1303)

Landsbyrådet, hvad er det for en størrelse?

Landsbyrådet repræsenterer dig som borger i Skivholme Sogn. Rådet benyttes som talerør og kommunikationskanal over for politikere, journalister, borgergrupper, foreninger og udvalg. Det er herigennem borgernes mening kan høres og hjælp kan hentes til at udfolde en sag, udvikle på nye tiltag, og udbrede meninger. Derfor er det også vigtigt, at rådet har fingeren på pulsen, og til stadighed tænker på, hvad borgerne ønsker og bringe det i spil. Lige præcis derfor, er det også vigtigt at borgerne giver lyd og er i dialog med Landbyrådet.

Her spiller de digitale medier en stor rolle, idet her er mulighed for at bringe mange borgere i dialog og kommunikere bred ud imens sagen er aktuel. Nutidens tendens er, at man skal være hurtig på aftrækkeren og reagere, hvis man vi nå at have indflydelse og netop dette forsøger Landsbyrådet at leve op til. Man kan altid skrive til landsbyrad@gmail.com og komme i dialog.

Landsbyrådet tager sager op og arbejder med dem. Det kan være at pynte området op, sikre en god udvikling og arbejde med landsbypolitik. Forsøge at ændre beslutninger, som vi finder uhensigtsmæssige for borgerne og påvirker området negativt f.eks. da skolens overbygning var i fare, da Midt Trafik tog en del daglige linjer fra vores bus nr. 112, A26 foresloges ændret til en motortrafikvej, muligheder for delebil-ordning osv.


Skivholme Sogn består af et par mindre byer og et større opland. Herskind, Skivholme og Herskind Hede, og her bor godt 1.200 mennesker. Borgerne har for mange år tilbage valgt at lave ét samlet Landsbyråd, der skal varetage borgernes interesser for hele vores Sogn. Og hvert år er der valg i forbindelse med årsmødet, og nye borgere kan stille op og lade sig vælge. På den måde sker der en løbende udskiftning i de personer, der vælges ind, og det sikrer at flere borgere kan komme til at påvirke udviklingen og de beslutninger, der tages.

Årsmødet holdes hvert år og her gennemføres valg af repræsentanter i Landsbyrådet. Herudover fremvises en økonomisk rapport over Landbyrådets beskedne midler, hvilke ikke andrager ret meget, da indtægter udelukkende består af fondsmidler, sponsorater, pengegaver og lidt penge for salg af kaffe og mad ved arrangementer.

Der fremlægges en årsrapport, der fortæller om alle de aktiviteter og tiltag som rådet har gennemført i årets løb. Samtidig spørges de fremmødte borgere om, hvorvidt de har gode ideer til, hvad rådet bør/kan arbejde med i det nye år – og rådet fremviser sine egne tanker om, hvad man ønsker at arbejde med.

Læs referater fra Landsbyrådsmøderne på herskindsigt.dk under menupunktet ”Foreninger”, og det vil give dig et godt billede af emner og områder, som har været og er i spil for øjeblikket.


En opfordring er at komme og deltage i Årsmødet hvert år i februar eller marts måned, da du her kan komme med ideer til nye tiltag og emner som rådet bør/kan arbejde med.

Med venlig hilsen
Landsbyrådet for Herskind, Skivholme og Herskind Hede.

Her er ansøgningen til Landsbyprisen 2021

Skal Herskind-Skivholme-Herskind Hede vinde Landsbyprisen i Region Midtjylland i år? Det blev der argumenteret benhårdt for mandag formiddag, da Aviaja Dahl Kilt og Else Thomsen fra Landsbyrådet samt Jakob Houg Jakobsen fra Herskindsigt var i ilden foran et uvildigt dommerpanel, udpeget af regionen.

Dommerne skal nu arbejde videre med deres indtryk af de seks tilbageværende kandidater, og på dommernes indstilling tager regionsrådet endelig stilling og udpeger vinderen på et møde sidst i april.

Mandagens salgstale, som foregik online, var opfølgning på en ansøgning, som Landsbyrådet indgav i januar, og den har du nu mulighed for at læse her:

Ansøgning om Landsbyprisen 2021 enkeltsidevisning

Ansøgning om Landsbyprisen 2021 opslagsvisning

En nytårshilsen fra formanden

Af Jesper Rabes Laursen, formand for Herskindsigt

Vi er utrolig glade og stolte over samarbejdet med skolen, elevrådet og Herskindskolen News. At vi har fået indrettet et fælles redaktionslokale på skolen gør en kæmpe forskel for arbejdet med alle vores aktiviteter. Ikke mindst kan vi åbne døren og invitere alle, der har lyst til at bidrage, hvilket vi oplever stadig større interesse for.

Vi vil fortsat, så vidt muligt, holde åben redaktion tirsdage fra klokken 19-21 samt  torsdage i samme tidsrum, hvor vi optager podcast. Lige nu holder vi dog lukket i en kombination af juleferie og corona-nedlukning.

Herskindsigts formål er at være en medieplatform for hele Skivholme Sogn, og vi udkommer på Instagram, Twitter, Facebook, infoskærmene i Brugsen, YouTube, vores ugentlige podcast Slet ikke LIVE!, hjemmesiden og det trykte blad.

Det trykte blad måtte i år reduceres til en enkelt udgivelse, dels på grund af Covid19-situationen og dels på grund af manglende ressourcer i redaktionen. Derfor er det en stor glæde at byde velkommen til Bente og Torben Rasmussen, der netop er trådt ind i redaktionen for at hjælpe med udgivelsen af det trykte blad. Herudover består redaktionen af redaktør Jakob Houg Jakobsen, ungarbejder Ole Wadsholt og Jesper Rabes Laursen. 

Generalforsamling og status

Lørdag 21. november klokken 10 holdt foreningen Herskindsigt den årlige generalforsamling. Bestyrelsen og redaktionen var samlet i redaktionslokalet på skolen, og med kyndig teknisk assistance fra Maja og Jeppe fra 9. klasse blev generalforsamlingen streamet på YouTube.

På valg var Birgit Siegfredsen, som valgte at træde ud af bestyrelsen. En stor tak til Birgit for  indsatsen i bestyrelsen og arbejdet med udgivelserne af Herskindsigt. Bestyrelsen består nu af Ditte Bøgh (fra elevrådet), Anna Margrethe Kristensen og Jesper Rabes Laursen. Jakob Houg Jakobsen fortsætter som økonomiansvarlig, lige som Per Dalsgaard og Hans Gravsholt modtog genvalg som henholdsvis revisor og revisorsuppleant. 

Det blev tilføjet til vedtægterne, at foreningen fremover skal tilstræbe, at elevrådet i Herskind Skole og Børnehus er repræsenteret med et mandat i bestyrelsen. Her kan du finde vedtægter og referat.

Tak til annoncører, læsere, lyttere, skribenter, skolen, kommunen og podcastgæster for en fantastisk opbakning. I ønskes alle et godt nytår.