Bevar skolens overbygning

Som reaktion på den varslede lukning af overbygningen på Herskind Skole & Børnehus har Landsbyrådet skrevet et åbent brev til Undervisnings- og Børneudvalget i Skanderborg Kommune.

Du kan læse brevet her.