Busgruppen

Busgruppen består af borgere bosat i Landsbyerne langs Langelinie. Gruppen arbejder for at sikre kvalitet i den kollektive trafik i vores område.
Landsbyrådet er repræsenteret ved Anne Margrethe Kristensen.
I forbindelse med de varslede besparelser på busrute 112 skrev Tina Thybo Sørensen et brev til Trafikministeriet. Og efterfølgende kom der svar fra trafikminister, Ole Birk Olesen.