Hvordan kører busserne til og fra Herskind?

En ny køreplan er trådt i kraft, og det betyder, at rute 112 nu er blevet til Flexbus 112. Hvis du har svært ved at overskue, hvordan det hele fungerer, kan du læse folderen “Kom rundt uden bil”. Den er udgivet af Skanderborg Kommune og hustandsomdelt, men her har du muligheden for at læse den digitalt.

Find folderen her: https://herskindsigt.files.wordpress.com/2021/07/kom-rundt-uden-bil-herskind-sjelle-og-skjoerring.pdf

Landsbyrådet, hvad er det for en størrelse?

Landsbyrådet repræsenterer dig som borger i Skivholme Sogn. Rådet benyttes som talerør og kommunikationskanal over for politikere, journalister, borgergrupper, foreninger og udvalg. Det er herigennem borgernes mening kan høres og hjælp kan hentes til at udfolde en sag, udvikle på nye tiltag, og udbrede meninger. Derfor er det også vigtigt, at rådet har fingeren på pulsen, og til stadighed tænker på, hvad borgerne ønsker og bringe det i spil. Lige præcis derfor, er det også vigtigt at borgerne giver lyd og er i dialog med Landbyrådet.

Her spiller de digitale medier en stor rolle, idet her er mulighed for at bringe mange borgere i dialog og kommunikere bred ud imens sagen er aktuel. Nutidens tendens er, at man skal være hurtig på aftrækkeren og reagere, hvis man vi nå at have indflydelse og netop dette forsøger Landsbyrådet at leve op til. Man kan altid skrive til landsbyrad@gmail.com og komme i dialog.

Landsbyrådet tager sager op og arbejder med dem. Det kan være at pynte området op, sikre en god udvikling og arbejde med landsbypolitik. Forsøge at ændre beslutninger, som vi finder uhensigtsmæssige for borgerne og påvirker området negativt f.eks. da skolens overbygning var i fare, da Midt Trafik tog en del daglige linjer fra vores bus nr. 112, A26 foresloges ændret til en motortrafikvej, muligheder for delebil-ordning osv.


Skivholme Sogn består af et par mindre byer og et større opland. Herskind, Skivholme og Herskind Hede, og her bor godt 1.200 mennesker. Borgerne har for mange år tilbage valgt at lave ét samlet Landsbyråd, der skal varetage borgernes interesser for hele vores Sogn. Og hvert år er der valg i forbindelse med årsmødet, og nye borgere kan stille op og lade sig vælge. På den måde sker der en løbende udskiftning i de personer, der vælges ind, og det sikrer at flere borgere kan komme til at påvirke udviklingen og de beslutninger, der tages.

Årsmødet holdes hvert år og her gennemføres valg af repræsentanter i Landsbyrådet. Herudover fremvises en økonomisk rapport over Landbyrådets beskedne midler, hvilke ikke andrager ret meget, da indtægter udelukkende består af fondsmidler, sponsorater, pengegaver og lidt penge for salg af kaffe og mad ved arrangementer.

Der fremlægges en årsrapport, der fortæller om alle de aktiviteter og tiltag som rådet har gennemført i årets løb. Samtidig spørges de fremmødte borgere om, hvorvidt de har gode ideer til, hvad rådet bør/kan arbejde med i det nye år – og rådet fremviser sine egne tanker om, hvad man ønsker at arbejde med.

Læs referater fra Landsbyrådsmøderne på herskindsigt.dk under menupunktet ”Foreninger”, og det vil give dig et godt billede af emner og områder, som har været og er i spil for øjeblikket.


En opfordring er at komme og deltage i Årsmødet hvert år i februar eller marts måned, da du her kan komme med ideer til nye tiltag og emner som rådet bør/kan arbejde med.

Med venlig hilsen
Landsbyrådet for Herskind, Skivholme og Herskind Hede.

Landsbyrådet til ministre: “Tænk jer om igen”

Nu rumsterer det igen, hvad angår udvidelse af Viborgvej til motor- eller motortrafikvej. Og det bekymrer især borgerne i Skivholme og på Herskind Hede, for det er ikke langt herfra, den kommende vej efter planen skal skære gennem landskabet.

Det er længe siden, at beslutningen om ruten syd om Lading Sø blev taget. Blandt andet derfor bør den genovervejes, mener Landsbyrådet Herskind-Skivholme-Herskind Hede. I et åbent brev til trafikministeren og miljø- og fødevareministeren nævner Landsbyrådet en række argumenter, som taler imod denne ruteføring.

Klik her og læs brevet

Her er ansøgningen til Landsbyprisen 2021

Skal Herskind-Skivholme-Herskind Hede vinde Landsbyprisen i Region Midtjylland i år? Det blev der argumenteret benhårdt for mandag formiddag, da Aviaja Dahl Kilt og Else Thomsen fra Landsbyrådet samt Jakob Houg Jakobsen fra Herskindsigt var i ilden foran et uvildigt dommerpanel, udpeget af regionen.

Dommerne skal nu arbejde videre med deres indtryk af de seks tilbageværende kandidater, og på dommernes indstilling tager regionsrådet endelig stilling og udpeger vinderen på et møde sidst i april.

Mandagens salgstale, som foregik online, var opfølgning på en ansøgning, som Landsbyrådet indgav i januar, og den har du nu mulighed for at læse her:

Ansøgning om Landsbyprisen 2021 enkeltsidevisning

Ansøgning om Landsbyprisen 2021 opslagsvisning

Herskind Borgerforening holder generalforsamling

Du kan være med hjemme fra sofaen, når der tirsdag 2. marts 2021 klokken 20.00 er virtuel generalforsamling hos Herskind Borgerforening.

Du deltager ved at følge dette link: https://us05web.zoom.us/j/87145177268?pwd=eForMmdZWXFWWXhqVU9WOVE1Q0hNdz09&fbclid=IwAR2sov6F5a5UwM2sT8VtyT8JYnQyMCYf6qNWBpPMAAFgokezo9d79lEZJzU