Herskindsigt

Herskindsigt er stiftet som forening i november 2017 og udgiver et kvartalsblad for foreninger og borgere i Skivholme Sogn. Bladet trykkes i 730 eksemplarer og husstandsomdeles i sognet.

Du kan læse et udsnit af vores tidligere udgivelser ved at klikke her.

Foruden det trykte blad driver vi herskindsigt.dk, en facebookside og de digitale infoskærme i Dagli’Brugsen Herskind. Vi har desuden profiler på Instagram og Twitter, ligesom vi arbejder på konceptet til en podcast, som skal udkomme med et fast interval.

Vores formål er at være bindeled mellem borgere og foreningslivet i udgivelsesområdet. Vi vil også benytte vores forskellige medieplatforme til at gøre opmærksom på vores lokalområde over for  beslutningstagere som lokalpolitikere, embedsværk og erhvervsledere. Med andre ord vil vi være den hjælpende hånd, der gør, at borgerne og foreningerne kommer igennem med deres ønsker og budskaber til gavn for området.

Og vi vil give borgerne den information og de ultralokale nyheder, de ikke finder andre steder.