Sikker Trafik Gruppen

Om os
Landsbyrådet har nedsat en ad hoc arbejdsgruppe som har til formål at sætte målrettet fokus på trafiksikkerheden i Herskind, Skivholme og Herskind Hede. Arbejdsgruppen kan træffe beslutninger uden at skulle indhente Landsbyrådets udtrykkelige accept hver gang. Landsbyrådet bliver løbende orienteret om gruppens arbejde.

Gruppen er åben for samarbejde med andre foreninger og/eller bylaug, hvis der opstår behov for det. Arbejdsgruppen vil løbende revidere om arbejdet er værdifuldt og giver mening.

Gruppens møder afholdes så vidt muligt i Redaktionslokalet på Herskind Skole- og Børnehus. Møderne er som udgangspunkt offentlige og der er, i vidt omfang, åben for tilgang til arbejdsgruppen. Sikker Trafik Gruppen kan kontaktes på mailen: sikkertrafikgruppen@gmail.com

Gruppens arbejde
Sikker Trafik Gruppen har ,med udgangspunkt i borgerhenvendelser, lavet en prioriteringsliste for gruppens arbejde. Listen bliver løbende revideret og kan downloades nederst på siden. Du er velkommen til at skrive til sikkertrafikgruppen@gmail.com med dine ønsker og input.

Nuværende medlemmer:
Simon Lynge Svensson (Herskind)
Anne Kaae (Herskind)
Per Clauson-Kaas (Hertha)
Allan Clemensen (Herskind)
Jesper Rabes Laursen (Herskind)