Trafikken

Herskindsigt har modtaget følgende fra Lone Mørch:

BREV TIL VEJ OG TRAFIK

Ved et godt møde på Fælleden d.02.feb.2017 arrangeret af Landsbysamvirket, aftale Kirsten Andersen fra Skanderborg, vej og trafik og jeg, Lone Mørch, at jeg sammen med Landsbyrådet Herskind/Skivholme, skulle beskrive/tegne et forslag vedr. hvordan et bedre busstoppested samt adgangen der til, kunne se ud. Samt mulighed for sikker skolevej (de ualmindelig) for Blomsterparken, da dette mangler af ”uvis” grund.
Det har vi i Landsbyrådet hermed gjort d.17.marts 2017 og har fået et telefonisk svar den 19.maj 2017 af Jette Schmidt Jensen fra Skanderborg, vi vil senere få svaret skriftligt:
1. Ved det eksisterende bus stoppested på Langelinie mod Borum, lægges en ny belægning, så man ikke så nemt falder og meget gerne med en buslomme som inde i Herskind.
SVAR: belægning ligges om snarest, men der kommer ikke buslomme, da bussen ved stop på vej er med til at trafikdæmpe i byer.

 

2. Ved bus stoppestedet ind mod Herskind, laves til stoppested med belægning og fra stoppestedet mod indkørslen til Blomsterparken, lukkes grøften og der etableres fortov/sti (også her, gerne med en buslomme, som inde i Herskind.
SVAR: de vil se på om det er muligt at få penge til et fortov eller lignede.

 

3. I krydset fra Blomstervænget over til Engvej etables en fodgængerovergang.
SVAR: der kommer ikke fodgængerovergang, men muligvis en hælde eller lign. for vedr. udkørsel fra Blomstervænget skal firmaet som har udstykket i samarbejde med politi og Skanderborg kommune blive enig om hvordan det skal færdiggøres og af hvem.

 

4. By skiltet flyttes fra nuværende plads ud til, inden busstoppestedet eller ved den ny byport.
SVAR: byskiltet bliver flyttet.

 

5. Der har været tale om en ”byport” som der er i den anden ende af Langelinie ind i Herskind. Kan se at Skanderborg ejer matrikel 12bf, denne kunne måske bruges til ”byport”?
SVAR: mangler

 

6. Desuden talte vi om, at forlænge stien på Langelinie fra eksisterende sti hen til indkørslen af Blomstervænget. Dog gerne helt hen til bus stoppested.
SVAR: dette prøver de at skaffe penge til, sagen er sat på Skanderborgs liste, at dette skal laves snarest, dog i første omgang bliver det kun til Blomstervænget.

 

7. Samt et fremtids ønske: stien fra Herskind forlænges helt hen til Helledigevej, så hænger Helledige lidt mere sammen med Herskind, og da der også bor børn på denne vej, som skal i skole samt der er en rideskole, som Herskindbørn bruger.
SVAR: Det er der ikke penge til foreløbig.

Begrundelse for vores forslag er, at efter etablering af eksisterende bus stoppested (år 1994), er byen i denne ende vokset med over 200 flere mennesker (Landsbyvænget, Glentevænget og Blomsterparken) og er derved også blevet mere trafikeret.

Vi har en del handicappede og andre beboer som tager bussen hver morgen og kommer hjem aften, da det er mørkt ca. ½ af året ved denne tid af døgnet, kan de let falde over de skæve fliser og især falde i grøften.

Byskilte flyttes ud, hvor byen nu starter, så farten er 50 km også ved bus-stoppestedet. Dette vil også give mening, også hvis der kommer en ”byport”, som Kirsten Andersen, talte om ved vores møde.

Cykelstien var et projekt Kirsten Andersen ikke havde set på, men lovede at se på, da vi mener at det ”bare” er at dække grøften til. Vi mener, at der ikke er blevet tænkt over sikker skolevej for alle de nye børn der skal til skole fra Blomsterparken. De kan ikke gå/cykle ind over firmaet Decoplant’s køreplads, hvor der komme en hel del lastbiler i løbet af dagen. Så derfor bør der anlægges en sti langs Langelinie til Blomsterparken, og gerne helt hen til busstoppestedet.

STORT ønske er alt dette, men godt og vi vil håber, at få et (positivt) svar hurtigt.

På vegne af Landsbyrådet Herskind/Skivholme og Hertha, Lone Mørch og Per Clauson-Kaas